Publikacije

Dizajn knjiga i publikacija

Bez obzira radi li se o knjizi, magazinu, brošuri ili znanstvenoj publikaciji, dobar dizajn autoru omogućuje pridobiti pažnju čitatelja. Istodobno, čitatelju je omogućeno lako i pregledno razumijevanje i usvajanje sadržaja. Dizajn naslovnice knjige, kataloga ili magazina, dizajn ili layout stranica – mi pokrivamo sve. Od koncepta, preko dizajna pa do pripreme za tisak. Vama pomažemo doprijeti do vaše publike. Vašim čitateljima donosimo radost čitanja.

Editorial Book Icon

 

 

Editorial Ebook Icon

Dizajn e-knjiga

Budućnost je sada. Elektronske knjige (ebooks ili e-knjige) zauzimaju sve veći dio izdavačkog tržišta. Mi ih doživljavamo kao uzbudljivu priliku za primjenu tradicionalnog umijeća u novom mediju. Princip je isti – dobro dizajnirana naslovnica, pravilan odabir tipografije i primjeren dizajn stranica knjige. Pojačan novim tehnološkim dostignućima, dizajn elektronskih izdanja otvara nove poslovne mogućnosti za svakog izdavača, a svakom čitatelju omogućuje iskustvo čitanja prilagođeno osobnim željama i navikama.

 

 

Proizvodi

Nudimo Vam dizajn publikacija svih vrsta: knjige, e-knjige (eBooks), časopisi, novine, monografije, katalozi, brošure, godišnja izvješća, znanstvene publikacije, edukativne publikacije, disertacije...

Naše usluge

Koncept
Dizajn naslovnice
Logotip časopisa ili novina
Layout i prijelom stranica
Izbor i obrada fotografija
Priprema za tisak

 

T: +43 650 920 4131
    +385 91 539 6714
E: info@mika-art.com
www.mika-art.com

 

Home     Projekti     Publikacije     Poslovno     Usluge     Kontakt

Impressum