Medicinsko godisnje izvjesce dizajn

Stampar Annual Report 1

Medicinsko godišnje izvješće

Knowledge Hub for Capacity Building in HIV/AIDS Surveillance

Klijent: Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Proizvodi: godišnje izvješće

Usluge: dizajn naslovnice, layout i prijelom stranica, dizajn grafikona i tabela, obrada fotografija

Stampar Annual Report 2
Stampar Annual Report 3
Stampar Annual Report 4
Stampar Annual Report 5

 

T: +43 650 920 4131
    +385 91 539 6714
E: info@mika-art.com
www.mika-art.com

 

Home     Projekti     Publikacije     Poslovno     Usluge     Kontakt

Impressum