Dizajn znanstvenih istrazivanja

IOM Publications 1

Serija znanstvenih istraživanja

HIV/AIDS, radne migracije

Klijent: Međunarodna organizacija za migracije

Proizvodi: serija publikacija

Usluge: dizajn naslovnice, layout i prijelom stranica, dizajn grafikona i tabela, izbor i obrada fotografija

IOM Publications 2
IOM Publications 3
IOM Publications 4
IOM Publications 5
IOM Publications 6

 

T: +43 650 920 4131
    +385 91 539 6714
E: info@mika-art.com
www.mika-art.com

 

Home     Projekti     Publikacije     Poslovno     Usluge     Kontakt

Impressum